รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

66_O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 65.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

64_o24รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
64แบบ-สขร_-1-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
64แบบ-สขร_-1-จัดซื้อประจำปีงบประมาณ-2564.pdf