แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วงเงินไม่เกิน500000.pdf

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2565

1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วงเงินไม่เกิน500000.pdf