รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประจำปี พ.ศ. 2565

66_O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต65.pdf

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

64_O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdf