รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

66_O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

65O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั.pdf